Etapy Montażu

Poszczególne etapy montażu zbiorników na wodę pitną oferowanych przez firmę HydroTank:

 1. Przygotowanie niezbędnych pomiarów, wykonanie projektu zbiornika na wodę pitną, dobór najbardziej efektywnych materiałów. Dodatkowo, istnieje możliwość opracowania projektu podłoża fundamentu (po otrzymaniu od klienta odpowiednich pomiarów geotechnicznych gruntu), na którym dany zbiornik zostanie osadzony.
 2. Przewiezienie materiałów, przygotowanie i wyrównanie terenu pod osadzenie płyty żelbetowej, na której zostanie zamontowany zbiornik
 3. Geometryczne wyznaczenie obwodu dla stalowych paneli, wraz z wyliczeniem matematycznym środka zbiornika w wytyczonym fundamencie.
 4. Montowanie pierwszego pierścienia paneli stalowych o gr. min. 2,5mm skręcane pionowym pojedynczym lub podwójnym rzędem śrub klasy 8.8., zakończone usztywniającą obejmą. Następnie pierścienie paneli zbiornika uszczelniane są poprzez użycie poliuretanowego kleju i uszczelniacza typu Sikaflex
 5. Zamontowanie konstrukcji dachowej zbiornika pokrytej odpowiednim materiałem antykorozyjnym
 6. Ugruntowanie podnośników hydraulicznych w fundamencie zbiornika
 7. Kolejny etap montowania pierścienia paneli stalowych. (Panele montowane są, aż do momentu uzyskania pożądanej wysokości)
 8. Zamontowanie w konstrukcji dachowej odpowietrznika, który reguluje ciśnienie wewnątrz zbiornika. Zawieszenie sond poziomu wody
 9. Wykonanie izolacji termicznej ścian i dachu przy pomocy wełny mineralnej. Od zewnętrznej strony pierścieni paneli stalowych wełna zostaje osłonięta prze zamontowanie blachy trapezowej powlekanej, natomiast w konstrukcji dachowej wełna okryta jest wodoodpornymi płytami OSB, powleczone płaską blachą o grubości 0,70 mm.
 10. Wykonanie rurociągu technologicznego zbiornika:
  • rurociąg nalewowy
  • króćce ssawne
  • króciec spustowy z zaworem umożliwiającym odprowadzenie wody;
  • rurociąg przelewowy dla odprowadzenia nadmiaru wody;
  • drabina z elementów stalowych ocynkowanych;
  • włazów rewizyjnych;
  • podest z barierką ochronną;
 11. Przymocowanie zbiornika do podłoża fundamentu za pomocą śrub kotwiących TT12120
 12. Wykończenie prac, związanych z zamontowaniem zbiornika wody pitnej wraz z wykonaniem doposażenia (na życzenie klienta)
 13. Testowanie urządzeń i szczelności zbiornika wody pitnej
 14. Przekazanie dokumentacji technicznej wraz z atestami, kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi.