Etapy Montażu

Poszczególne etapy montażu zbiorników przeciwpożarowych przez firmę HydroTank:

 1. Przygotowanie niezbędnych pomiarów, wykonanie projektu wg światowych norm, dobór najbardziej efektywnych materiałów
 2. Przewiezienie materiałów, przygotowanie i wyrównanie terenu pod wylanie podłoża betonowego, na którym zostanie osadzony zbiornik przeciwpożarowy
 3. Osadzenie zbiornika przy użyciu zewnętrznych siłowników hydraulicznych, wykonanie izolacji termicznej(zewnętrznej lub wewnętrznej), wykonanie hydrolizacji z foli PCV o grubości 1, 5 mm (gwarancja 35 lat) lub ułożenie membrany EPDM w przedziale 0, 75 mm – 1, 00 mm (gwarancja 30 lat), oraz zamontowanie dodatkowego wyposażenia takiego jak:
  • Przewody technologiczne
  • Zewnętrzna drabinka z elementów stalowych ocynkowanych wraz z podestem i barierką ochronną pozwalająca na dostęp do włazu rewizyjnego, umieszczonego na dachu zbiornika ppoż.
  • rurociąg nalewowy mocowany wewnątrz zbiornika od dna do górnego poziomu powierzchni wody zakończony zaworem pływakowym – króciec zasilający zbiornik wykonany przez płytę fundamentową zakończony kołnierzem, w przypadku przejścia rurociągu zasilającego przez płaszcz zbiornika należy zadbać o wykonanie izolacji przeciwzamrożeniowej do głębokości odpowiedniej dla danej strefy klimatycznej;
  • króćce ssawne z płytami antywirowymi zakończone nasadami przeciwpożarowymi dostosowanymi do przyłączenia się dla straży pożarnej, bądź króćce ssawne zakończone kołnierzami do zestawu pompowego – w zależności od zastosowanego rozwiązania;
  • króciec spustowy z zaworem umożliwiającym odprowadzenie wody;
  • rurociąg przelewowy dla odprowadzenia nadmiaru wody
 4. Przymocowanie zbiornika do płyty betonowej za pomocą śrub kotwiących.
 5. Wykończenie prac, związanych z zamontowaniem zbiornika przeciwpożarowego wraz z wykonaniem doposażenia (na życzenie klienta)
 6. Sprawdzanie szczelności zbiornika poprzez napełnienie go wodą (poziom wody w fazie testowania powinien wynosić ok. 1, 5 m). Cały proces testowania szczelności wynosi ok. 24 godzin.
 7. Testowanie urządzeń elektrycznych (odbywa się przy w pełni wypełnionym zbiorniku). Kontroli podlega również poziom wody dzięki zainstalowanemu wewnątrz systemowi sond wieszakowych. Sterowanie powyższymi zabezpieczeniami odbywa się w skrzynce sterowniczej montowanej na płaszczu zbiornika.
 8. Przekazanie dokumentacji technicznej wraz z atestami, kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi