Zbiorniki przeciwpożarowe - zbiorniki ppoż

zbiorniki-ppozZbiorniki przeciwpożarowe firmy HydroTank wykonane są ze stalowych paneli ogniowo cynkowanych o wymiarach 2500x1250mm. Zbiornik posadowiony jest na fundamencie żelbetowym którego wymiary i zbrojenie są dobierane indywidualnie dla każdego zbiornika uwzględniając pojemność zbiornika oraz warunki gruntowe podłoża. Konstrukcja stalowa mocowana jest do fundamentu za pomocą utwardzanych chemicznie kotew. Zbiorniki ppoż mają kształt walca są zadaszone ale nie posiadają dna stalowego. Dno zbiornika stanowi betonowa powierzchnia fundamentu izolowana i pokryta materiałem membrany EPDM.

Konstrukcję stanowią panele stalowe o gr. min. 2,5mm skręcane pionowym pojedynczym lub podwójnym rzędem śrub klasy 8.8.. Od wewnątrz wykonana jest izolacja z płyt polistyrenowych na płaszczu o grubości 60mm natomiast na dnie o grubości 20mm. Elementem oddzielającym wodę od konstrukcji stalowej zbiornika i izolacji polistyrenowej jest membrana z EPDM o grubości 1,02mm o wymiarach dopasowanych do wymiarów zbiornika. Zastosowany materiał EPDM odznacza się wysoką elastycznością, rozciągliwością, wytrzymałością na przebicia oraz wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. Na budowę dostarczana jest jako gotowy element. Dach w jaki wyposażone są zbiorniki przeciwpożarowe wykonany jest jako nieocieplony z blachy trapezowej o grubości 0,7mm opartej na konstrukcji z profili stalowych ogniowo ocynkowanych. Opcjonalnie na życzenie Klienta wykonujemy dach ocieplony z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o grubości 40-100mm.

Zbiorniki ppoż – wyposażenie:

  • rurociąg nalewowy mocowany wewnątrz zbiornika od dna do górnego poziomu powierzchni wody zakończony zaworem pływakowym – króciec zasilający zbiornik wykonany przez płytę fundamentową zakończony kołnierzem, w przypadku przejścia rurociągu zasilającego przez płaszcz zbiornika należy zadbać o wykonanie izolacji przeciwzamrożeniowej do głębokości odpowiedniej dla danej strefy klimatycznej;
  • króćce ssawne z płytami antywirowymi zakończone nasadami przeciwpożarowymi dostosowanymi do przyłączenia się dla straży pożarnej, bądź króćce ssawne zakończone kołnierzami do zestawu pompowego – w zależności od zastosowanego rozwiązania;
  • króciec spustowy z zaworem umożliwiającym odprowadzenie wody;
  • rurociąg przelewowy dla odprowadzenia nadmiaru wody;
  • drabina z elementów stalowych ocynkowanych;
  • włazów rewizyjnych;
  • podest z barierką ochronną;

Zabezpieczenie przed zamarzaniem wody w zbiorniku realizowane jest poprzez grzałkę elektryczną, która załącza się gdy temperatura wody spadnie poniżej +5st C. Kontroli podlega również poziom wody dzięki zainstalowanemu wewnątrz systemowi sond wieszakowych. Sterowanie powyższymi zabezpieczeniami odbywa się w skrzynce sterowniczej montowanej na płaszczu zbiornika.

Pojemność zbiornika należy dobrać na podstawie tabeli.